Kwaliteit

Paychecked Keurmerk

 

 

 

 

J.P. Vis & Zn. mag per 18 oktober 2017 het keurmerk “PayChecked in Transport” voeren.

TLN en EVO hebben gezamenlijk het keurmerk “PayChecked in Transport” gelanceerd. Dit keurmerk ziet erop toe dat een vervoerder zijn personeel op de juiste wijze uitbetaalt. De norm heeft tot doel het beperken van risico’s, die voortvloeien uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), voor opdrachtgevers die een vervoersovereenkomst over de weg zijn overeengekomen met een in Nederland gevestigde vervoerder. De Wet Aanpak Schijnconstructies regelt dat een werknemer die onderbetaald wordt, zijn werkgever, maar ook diens opdrachtgever hiervoor aansprakelijk kan stellen.

Vastgesteld is dat J.P. Vis voldoet aan de in de norm gestelde eisen op het gebied van:

  • Eisen aan de identificatie van de onderneming;
  • Klachtenprocedures;
  • Contracten;
  • Loonadministratie en naleving cao Beroepsgoederenvervoer;
  • Werken met ondervervoerders welke aan gestelde normen en eisen voldoen.

Meer informatie over paychecked kunt u vinden op www.paychecked.nl

ISO 14001 gecertificeerd

Op 3 oktober 2017 heeft J.P. Vis & Zn. ISO 9001 en ISO 14001 certificering volgens de meest recente 2015 standaard behaald. Het behalen van deze certificaten bewijst dat onze organisatie zichzelf continue blijft verbeteren in het realiseren van beheerste kwaliteits - en milieuzorg. 

Uiteraard zijn wij als organisatie erg trots op de bevestiging van onze inspanning om een hoogwaardige en efficiënte  dienstverlening te verzorgen. 

Belanghebbenden die interesse hebben voor een kopie van onze certificaten kunnen deze direct downloaden op www.jpvis.nl/kwaliteit of deze per e-mail of telefonisch bij ons opvragen. E-mail info@jpvis.nl of telefoon 0174-294248.

ISO 9001 gecertificeerd