Kvalitet

J.P. Vis & Zn. har en ISO9001:2008 och en ISO14001:2004 certifiering. Det görs en årlig kontroll av kvalitetsstandarden, så din transport är garanterat alltid av hög kvalitet.

J.P. Vis äger en välskött lastbilspark som kan erbjuda dig en utmärkt och pålitlig leverans. Dina varor kommer att levereras i tid av våra lastbilar.

J.P. Vis arbetar endast med välutbildade nederländska chaufförer som innehar alla nödvändiga papper och certifikat. Våra chaufförer deltar också årligen i utbildning utförd av Code 95. På så sätt kommer våra chaufförer att vara informerade om all ny och förnyad lagstiftning och är alltid uppdaterade om det senaste.

Alla våra chaufförer har körkort för att hantera en gaffeltruck. Dina produkter kommer att behandlas varsamt av våra chaufförer så att kvaliteten bevaras.

J.P. Vis & Zn. har tillgång till planerare som känner till alla branschhemligheter och kan hitta rätt lösning för din transport. De tar kvalitet och pålitlighet på stort allvar. Kontakta gärna vår planeringsavdelning (utan att förbinda dig till något) på ++31 (0)174-639412 or e-mail to planning@jpvis.nl.